Odcinek 20 – Radek Fellner, czyli edukacyjny odlot

W jubileuszowym odcinku EduGadek spotykamy się z Radkiem Fellnerem, nauczycielem przedmiotów zawodowych w specjalności technik lotniskowych służb operacyjnych  w  Zespole Szkół w Porębie i Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Wojkowicach. Radek jest wiceprezesem Polskiego Klubu Lotniczego (think-tanku skupiającego fachowców z branży lotniczej), koordynatorem RPASTeam -zespołu badawczego w Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej. Jest także egzaminatorem OKE i pilotem drona. Na swoich lekcjach korzysta z „kahootów, quizzizów, dronów i… metod aktywizujących przygotowujących „do pracy operacyjnej na lotnisku. Założył na Facebooku grupę dla nauczycieli, którzy uczą zawodów związanych z branżą lotniczych służb operacyjnych.

Karolina ilustruje

Vitia rysuje:

A o czym jest dzisiejszy odcinek?

 • Jak wygląda zwykła lekcja z przedmiotu zawodowego w technikum?
 • Po co uczniom w technikum umiejętności miękkie?
 • Na czym polega lotnicza piłka ręczna?
 • Czy na lekcji w technikum przydają się nowoczesne technologie?
 • O czym pamiętać ucząc wyszukiwania informacji w internecie?
 • Po co pytać uczniów o to, co chcą robić na lekcji, i jak się do tego zabrać?
 • Jak wyglądają różne poziomy współpracy pomiędzy uczniami w praktyce?
 • Do czego przydają się w klasie listy kontrolne i co to takiego?
 • Dlaczego uczniowie w technikum piszą opowiadania?
 • Dlaczego warto być w życiu śmiałym?
 • W jaki sposób Radek trafił do EduGadek?

Linki do materiałów związanych z tym odcinkiem:

 • Strona facebookowa prowadzona przez uczniów klasy „Technik operacyjnych służb lotniskowych” z Poręby.
 • Strona facebookowa prowadzona przez uczniów klasy „Technik operacyjnych służb lotniskowych” z Wojkowic.